Používaná technika
AVIE A-31 DA-12
Šestichlapá stříkačka